Hvordan foregår et kirkebryllup og hvem sidder hvor?

A

lle forhold er unikke, og derfor vil jeres bryllup også være unikt. For at få jeres drømmebryllup er det vigtigt, at det kommer til at gå efter jeres hoveder. Der er dog en nogenlunde fast rækkefølge for ritualet, når I bliver gift i kirken. Jeg har lave en lille oversigt over forløbet, som typisk vil se således ud: Indledning, vielsen, bøn & velsignelse og afslutning.

Derudover kan I også læse om nogle råd til forskellige forholdsregler, som jeg anbefaler, I er opmærksomme på før jeres bryllup.

 

Kirken

Hvem sidder hvor? Hvornår går bruden op ad kirkegulvet? Lige før der bliver sagt ‘ja’

Hele ceremonien starter med, at ca. 30 minutter før starttidspunktet for ceremonien sidder alle gæsterne i kirken. Gommen står forrest, tættest ved alteret, uden tvivl utrolig spændt på at se sin brud.

Gommen og hans familie sidder til højre og bruden og hendes familie til venstre i kirken, når man kigger mod alteret.
Nedenfor finder I en oversigt over, hvordan I som brudepar sidder i løbet af ceremonien:

Billede 1: Indledning
Billede 2: Vielsen (Tilspørgelse)
Billede 3: Efter velsignelsen

                                  

Organisten spiller indgangsmusikken, også kaldet ‘præludium’, som bruden går ind til, oftest sammen med sin far eller et andet nær familiemedlem eller ven, alt imens alle rejser sig fra kirkebænkene. Her går bruden på den venstre side af den person, som følger hende op ad kirkegulvet.

Mange vælger at spørge organisten om personen vil/kan spille Wagners “Treulich gefürht” også kendt som “Here Comes the Bride” som indgangsmusikken. Vær opmærksom på, at det ikke er en selvfølge at organisten kan eller vil spille sange, som ikke er i salmebogen.
(Jeg vil anbefale bruden, at man forsøger at gå langsomt op ad kirkegulvet og nyde øjeblikket) 🙂

Alle gæsterne, samt gommen, bliver stående indtil bruden er helt oppe ved gommen. Når bruden har nået gommen, sætter de sig på hver deres side af alteret (Se billede 1), og synger sammen med resten af kirken, en indgangssalme. Efter denne salme siger præsten en hilsen til alle, som er samlet i kirken, beder en bøn med dem og læser derefter nogle tekster fra biblen. Herefter vil der blive sunget endnu en salme før ceremonien går videre til de 2 ja’er mellem bruden og gommen.

Vielsen

(Tilspørgsel) Jeres 2 ja’er til hinanden & vielseringene

Det er det øjeblik I og alle andre i kirken har ventet på – øjeblikket hvor I får lov at sige ‘ja’ til hinanden.

Vielsen starter med at brudeparret træder frem til alteret. (Se billede 2)
(Et lille fif til bruden er, at hun lægger sin brudebuket på den stol hvor hendes far, eller hvem der nu førte hende op ad kirkegulvet, sad. Så ved hun, hvor hun skal sætte sig efter vielsen.)

Præsten holder nu en tale til jer, brudeparret. Talen indeholder oftest både en forkyndelse af Guds kærlighed, samt en mere personlig tale til jer. I kan læse mere konkret HER hvad præsten siger under vielsen.

Når præsten har holdt sin tale til jer, kommer det store øjeblik – øjeblikket hvor I skal sige ‘ja’ til hinanden. I alt skal I faktisk sige ‘ja’ to gange under vielsen. Først vil præsten spørge jer hver især, om I vil tage den anden til ægtefælle. Dette ‘ja’ forpligter jer på ægteskabet i borgerlig og juridisk forstand. Dernæst vil præsten spørge jer om “I vil elske hinanden i modtage og modgang, indtil døden skiller jer ad?”. Her svarer I også ‘ja’, og dette ja handler om forholdet mellem jer som par, og afspejler det kristne menneskesyn.

Når det andet ‘ja’ er blevet sagt, af jer begge, vil præsten sige: “så giv hinanden hånd derpå”. Præsten ligger sin egen hånd ovenpå jeres hænder, og dermed forkynder præsten, at I nu er rette ægtefolk.
Derpå er I juridisk gift, og hele vielsen afsluttes med, at I giver hinanden ringe på.
(Egentlig er det at udveksle ringe ikke oprindeligt en del af ritualet i kirken, men mange vælger at have det med.)

I USA og andre steder i verden hører man oftest sætningen “You may now kiss the bride”. Det bliver ikke altid sagt i Den danske Folkekirke, men det vil være efter I har givet hinanden ringene at I kysser.

Vielsesringene

På hvilken hånd skal ringen sidde?

Jeg vil starte med at sige, at der ikke er et rigtigt eller forkert svar! Nedenfor har jeg beskrevet traditionen bag de forskellige hænder:

Vielsesringen på højre hånd: en gammel tradition siger, at man skal bære ringen på højre hånd, fordi det er denne hånd, som man afgiver troskabsed med.

Vielsesringen på venstre hånd: en anden tradition siger, at man skal bære ringen på venstre hånd, fordi man tidligere har troet, at en blodåre løber fra venstre ringefinger og direkte til hjertet: vena amoris. (Det er, desværre, bevist, at der ikke løber en sådan blodåre) – men traditionen hænger ved, og uanset hvad, synes jeg, det er en romantisk tankegang.

Bøn & Velsignelse

Efter udvekslingen af ringene, siger præsten en bøn og velsigner hele menigheden. Når I bliver velsignet, vil I skulle knæle foran alteret. Præsten lægger så sine hænder på jeres hoveder, beder en bøn og afslutter med fadervor og velsignelsen. Når I er blevet velsignet, rejser I jer og sætte jer tilbage på jeres “nye” pladser – nu sidder gommen på brudens plads og bruden sidder nu, der hvor hendes far, eller hvem der førte hende op, sad. Faren til bruden flytter over, og sidder ved siden af forloveren eller gommens far. (Se billede 3)

Denne sidste del af vielseshandlingen er den særligt kirkelige del. I kirken bliver den juridiske vielse suppleret ved, at I som ægtepar modtager Guds velsignelse.

Afslutning

Hele ceremonien afsluttes med, at der synges en sidste salme, og så går I sammen, som ægtefolk, ud af kirken til udgangsmusikken, også kaldet “postludium”. Mange brudepar vælger at få spillet den traditionelle ‘Wedding March’ som deres udgangsmusik, men der er mange muligheder her. Man kan også vælge at få spillet en sang, som betyder noget helt specielt for jer, husk dog at rådføre jer med præsten og organisten om hvorvidt dette er tilladt og muligt, hvis ikke det er en salme.

Forholdsregler

Hvad I skal være opmærksomme på ifb. med et kirkebryllup
 • Alle kan i princippet blive gift i Den danske Folkekirke, dog kræver det at den ene er medlem af Folkekirken
 • I skal have to vidner, som skal føres ind i den elektroniske kirkebog før brylluppet
 • Mange kirker vil have jeres godkendte ægteskabserklæring, i form af jeres prøvelsesattest, 3 uger før vielsen
  • I skal søge om jeres ægteskabserklæring hos kommunen. Kommunen vil undersøge og sikre at I opfylder de forskellige betingelser for at kunne blive gift
  • Når betingelserne er opfyldt får I tilsendt jeres prøvelsesattest – det er den som skal afleveres til præsten/kirken før vielsen. I kan dog tidligst søge om jeres prøvelsesattest 4 måneder før brylluppet, men vær opmærksom på, at den kan blive for gammel efter den er blevet udstedt
  • I kan læse mere om ægteskabserklæringen, prøvelsesattesten, samt hvordan I foretager navneændring, hvis I ønsker dette, ved at klikke ind på: borger.dk
 • Sørg for at enten forloveren, en brudepige eller en anden i bryllupsselskabet får jeres vielsesattest, efter ceremonien i kirken. I kan også aftale med præsten, at han/hun beholder den for jer og I henter den nogle dage efter – det er dog ikke alle præster som vil dette, så forhør jer ad, og tænk på en alternativ plan.
 • Ift. Ind- og udgangsmusik, samt sange i løbet af ceremonien er det vigtigt, at I er opmærksomme på, at organisten ikke er forpligtet til at spille andet en salmer fra salmebogen. Derfor er det rigtig vigtigt, at I får afklaret med den organist, som skal spille til jeres bryllup, hvilke sange personen kan og vil spille. Det er f.eks. ikke en selvfølge at organisten spiller “Here Comes the Bride” og “The Wedding March”.

Jeres bryllup

Samtale med præsten

Det er, som jeg startede med at skrive, jeres bryllup, og selvom der er et helt særligt ritual, når I bliver gift i kirken, skal kirkebrylluppet stadig afspejle jer som par. Derfor opfordrer jeg altid alle par til at få en god, konstruktiv snak med præsten om hvilke muligheder der er i lige netop den kirke, hvor I skal give hinanden jeres evige ‘ja’.

Oftest vil I mødes med præsten, og tale om den store dag. Jeg har talt med sognepræst Hanne Byskov, som har givet mig nogle gode råd til, hvordan brudepar kan forberede sig til dette møde. Nedenfor er både nogle spørgsmål I kan stille præsten, samt nogle tanker Hanne opfordrer alle brudepar, hun mødes med til at overveje inden møde:

Spørgsmål:
 • Hvornår må I pynte op i kirken? (det er oftest bruden og gommens mødre der pynter op i kirken, enten dagen før eller om formiddagen før brylluppet)
  • Kan I betale graveren eller en anden person for at pynte op?
 • Er der lys og/eller holder til blomster ved stolerækkerne?
 • Må man gerne fotografere/filme i kirken? Hvis ja, må man bruge blitz? Hvor må fotografen være i kirken? Hvornår fotografen fotografere?
 • Må man kaste med ris? Fuglefrø? Rosen- og/eller blomsterblade? Andet?
Tanker før mødet:
 • Hvorfor vil I giftes, hvorfor betyder det noget for jer at blive gift?
 • Hvis I vil have en personlig tale, så tænk over nogle stikord og/eller historier, som fortæller jeres kærlighedhistorie. I kan f.eks. tænke over:
  • Hvor har I mødt hinanden?
  • Har I nogle fælles interesser?
  • Er det noget som betyder noget særligt for jer?
  • Hvad sætter i pris/værdsætter I hos hinanden?
 • Hvilke salmer vil I gerne synge? (Få inspiration til salmer under mit indlæg omkring ‘Salmer)
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

.cata-page-title, .page-header-wrap {background-color: #e49497;}.cata-page-title, .cata-page-title .page-header-wrap {min-height: 100px; }.cata-page-title .page-header-wrap .pagetitle-contents .title-subtitle *, .cata-page-title .page-header-wrap .pagetitle-contents .cata-breadcrumbs, .cata-page-title .page-header-wrap .pagetitle-contents .cata-breadcrumbs *, .cata-page-title .cata-autofade-text .fading-texts-container { color:#FFFFFF !important; }.cata-page-title .page-header-wrap { background-image: url(https://weddingtales.dk/wp-content/uploads/2018/06/Billede-14-the-church.jpg); }